Scriptie CMD

  • Vaardigheden:
    onderzoek, testen, schrijven

In een sterk veranderend medialandschap waarin online media steeds meer onderdeel wordt van de dagelijkse routine, is het voor offset moeilijk stand te houden. Deze scriptie gaat over de koppeling tussen offset en online media. Deze koppeling is nodig voor offset om de gebruiker te voorzien in de behoefte naar online content.

Om dit te onderzoeken en onderbouwen heb ik de geschiedenis van offset en online media beschreven als context voor mijn onderzoek. De huidige technieken die een koppeling mogelijk maken tussen offset en online heb ik onderzocht op de toepasbaarheid in offset. De toepasbaarheid van deze technieken heb ik daarna ook onderzocht in relatie tot de lezer. De combinaties van offset en online media zorgen voor nieuwe leesbelevingen, ik heb onderzocht hoe deze innovatief ingezet kunnen worden in relatie tot het lezen van een magazine.

Uit mijn onderzoek blijkt dat de beleving van zowel offset als online belangrijk is voor gebruikers. Bij offset heeft de beleving meer te maken met emotie, haptiek en nostalgie waar het bij online draait om de mogelijkheid tot interactie, gemak en toegankelijkheid. De vele technieken die beschikbaar zijn voor de koppeling van offset en online media hebben allemaal hun

sterkte en zwakke punten. De kracht zit hem nou juist in de combinatie van de technieken. De juiste ‘mediamix’ en optimale toepassing ervan leid tot synergie.

Mijn prototype is een mobiele applicatie die dient als een koppeling naar extra online content als aanvulling op de leeservaring van een magazine. De beleving van zowel offset als online word intact gehouden.

Mijn Scriptie en afstudeerpresentatie.

Related Entries
© Copyright - bartontwerpt -